Promosi Raya HAIER
Valid Till 30/06/2021
  • Promosi HAIER Raya ini adalah anjuran AEON Credit Service (M) Berhad dan berlangsung dari 15 April 2021 sehingga 31 Jun 2021.
  • Tawaran ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia sahaja yang memohon Perbiayaan Ansuran Mudah untuk pembelian barangan HAIER sahaja dari rakan niaga yang ditetapkan.
  • Untuk menyertai tawaran ini, pelanggan yang layak perlu menghantar borang permohonan elektronik yang lengkap bersama dengan documen sokongan kepada rakan niaga.
  • Tertakluk pada Terma dan Syarat
    Terma & Syarat
    Senarai Rakan Niaga